Lid worden
Contacteer ons
Calendar

Europese van Fietstoerisme (UECT)
XVIIème Europese Week van Fietstoerisme
Plasencia (Spanje) - van 1 tot 8 juli 2023
Informatie op het inschrijfformulier

Registratie en betaling van bij voorkeur vóór 21 mei 2023

Op onze website https://uect.org/nl/semaine-europeenne-7/plasencia-2023  vindt u praktische en algemene informatie over de organisatie..

 

Hoe vult u het inschrijvingsformulier in? Enkele aanwijzingen die zorgvuldig moeten worden gelezen.

Om uw registratie voor de Europese Weeken(SE) te vergemakkelijken, het UECT heeft dit online registratieformulier opgesteld. Het is aan jou om het in te vullen door de invoerinstructies te volgen en op VALIDEREN te klikken om de registratie bij de SE te valideren.

 1. Wie kan zich inschrijven?: Iedereen die fietstoerisme beoefent en begeleiders kan zich inschrijven bij de SE van de UECT. Die persoon kan al dan niet in licentie worden gegeven aan een federatie die is aangesloten bij UECT. Via het online inschrijfformulier kunnen gegevens worden ingevuld voor één of meerdere deelnemers alleen, of voor één of 2 koppels, of voor een gezin met kinderen. Als er meer dan 2 stellen, meerdere gezinnen of meer dan 5 personen zijn, moet u aparte registratieformulieren opstellen om te profiteren van de geadverteerde tarieven. De deelnemer die verantwoordelijk is voor de inschrijving is een deelnemer die het aanspreekpunt zal zijn dat kan worden gecontacteerd door de organisator van de SE.
 2. Wijze van betaling :
  1. met creditcard :
   1. Na ontvangst van de betaling Creditcard (beveiligd door invoer van de door uw bank per SMS of per post toegezonden 3D Secure code) op de UECT-bankrekening, wordt een bevestiging van uw registratie met uw referentie bestandsnummer verzonden naar het e-mailadres van de deelnemer die verantwoordelijk is voor de inschrijving + de registratieverklaring. Gelieve deze definitieve bevestiging af te drukken en aan de organisator op het SE 2023 kantoor te overhandigen.
   2. Deze wijze van betaling verdient de voorkeur: vereenvoudiging, snelheid van verwerking en veiligheid van betaling.
  2. Bankoverschrijving :
   1. Na uw elektronische inschrijving stuurt onze server binnen een uur automatisch de bevestiging van de preregistratie naar het e-mailadres van de deelnemer die verantwoordelijk is voor de inschrijving, samen met uw referentie bestandsnummer + overzicht inschrijving en te betalen bedragen.
   2. Nadat uw bankoverschrijving is geïnd, (te doen binnen een periode van maximaal 10 dagen na registratie, anders wordt uw registratie na deze periode geannuleerd), op de UECT-bankrekening, verzonden naar het e-mailadres deelnemer die verantwoordelijk is voor de inschrijving de definitieve bevestiging van uw inschrijving met uw referentie bestandsnummer. Gelieve deze definitieve bevestiging af te drukken en aan de organisator te geven op de SE 2023.
 3. Geldigheid van de licentie : De deelnemers aan de SE die hebben verklaard in het bezit te zijn van een geldige vergunning/verzekering voor fietstoerisme voor het jaar 2023, afgegeven door een bij de UECT aangesloten federatie (FFCT – FECT – PTTK – FPCUB – FPC – DF4DM), moeten het samen met de definitieve inschrijvingsbevestiging aan de inschrijvingsbalie overleggen. Anders wordt het inschrijvingsgeld herberekend en verhoogd naar gelang van de werkelijke status van de deelnemer (zie onderstaand tarief)
 4. Verzekering : deelnemers aan de SE die niet geen geldige fietslicentie /verzekering voor het jaar 2023 hebben, moeten een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en indien nodig een repatriëring afsluiten, bij een verzekeraar van hun keuze en het certificaat van deze aansprakelijkheidsverzekering (met een in het Frans vertaalde kopie) samen met de definitieve bevestiging van inschrijving op het permanente kantoor van UECT overleggen.
 5. e-Mails : voor @gmail en @hotmail adreshouders, onze bevestigingsmailings kunnen in de junk of spam folder terechtkomen, dus gelieve te controleren.
 6. Wijzigingen in het verblijf : Na verzending van uw inschrijvingsformulier kunnen eventuele wijzigingen alleen nog worden aangebracht door per e-mail contact op te nemen met de ES-inschrijvingsfunctionaris op info@uect.org onder vermelding van uw referentie bestandsnummer.
 7. Annulering van het verblijf :
  1. Door de deelnemer : Een verzoek tot annulering om redenen van persoonlijke overmacht, naar behoren gemotiveerd en alleen per e-mail verzonden naar info@uect.org zal worden aanvaard vóór 4 juni 2023 (einddatum inschrijving) tegen volledige terugbetaling (inschrijvingsgeld + diensten vermeld op het inschrijvingsformulier). Voor elke annulering na deze datum tot 23 juni 2023, zal alleen het inschrijvingsgeld volledig door de organisatie worden ingehouden voor de kosten van het samenstellen van het dossier.
   Voor alle annuleringen na 23 juni 2023 blijven de inschrijfgelden + diensten vermeld op het inschrijfformulier volledig verworven door de organisatie.
  2. Door de UECT: in geval van annulering van de "Week" wegens overmacht (artikel 1218 van het Franse burgerlijk wetboek), bijvoorbeeld pandemie - sluiting van de grenzen - economische crisis, enz. kan de beslissing van haalbaarheid of onhaalbaarheid van het organiseren van de "Week" kan worden genomen door UECT.

Deze volledige annulering zou leiden tot de volledige terugbetaling aan de deelnemer van het inschrijvingsgeld en de op het inschrijvingsformulier vermelde diensten.

Deze terugbetaling zal gebeuren binnen een maximumtermijn van 2 maanden volgend op de laatste dag die oorspronkelijk voor de organisatie van de "Week" was gepland.

In het geval van een pandemie kan het UECT niet verantwoordelijk worden gehouden voor het claimen van een last-minute restitutie van inschrijfgelden en diensten die zijn geregistreerd tijdens de registratie van deelnemers, indien er verplichtingen zijn en niet worden voldaan aan deze verplichtingen van:

 • vaccin om te reizen of te circuleren in het organiserende land van de "Week".
 • de grenspost voorzien van een een digitaal COVID-certificaat van de EU in te dienen afgegeven door een overheidsinstantie in het land van de deelnemer.

In geval van quarantaine van de deelnemer op de plaats van de "Week" of bij terugkeer naar zijn land van herkomst, kan het UECT niet verantwoordelijk worden gehouden en zal het geen financiële vergoeding toekennen.

8. Vorderingen : beschikt u over een termijn van veertien volle dagen vanaf 9 juli 2023 om uw recht van klacht uit te oefenen door de reden, het geleden nadeel, de klacht uitsluitend langs elektronische weg te motiveren op het adres info@uect.org

9. Aansprakelijkheid : de UECT en de plaatselijke organisatoren nemen geen enkele verplichting op zich om eigendommen te bewaren of in stand te houden en wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, diefstal of beschadiging van de fietsen en bijbehorende accessoires van de deelnemers, die de uitsluitende verantwoordelijkheid van hun eigenaars blijven.

10. Tarieven 2023: Hieronder vindt u de tabel met de kosten voor de inschrijving voor het SE 2023. Deelnemers die vóór 21 mei 2023 hebben ingeschreven en betaald, kunnen profiteren van de in onderstaande tabel vermelde prijzen. Na deze datum worden de prijzen verhoogd met 10 € per persoon.

Deelnemersstatus

Aangesloten bij een lidfederatie van de UECT
met een vergunning voor fietstoerisme

Zonder aangesloten te zijn bij
een lidfederatie van de UECT

  Deelnemer

38 €

55 €

  Echtgeno(o)t(e) / partner van een deelnemer

18 €

38 €

  Kinderen onger 18 jaar

10 €

10 €

 

Belangrijke aanvullende informatie :

 1. De organisatoren willen erop wijzen dat de federale kamperen tijdelijke kamperen zijn en als zodanig niet dezelfde accommodatie en hetzelfde comfort kunnen bieden als particuliere kamperen (standplaatsen zonder elektriciteit en water). De ligging van de kamperen en het nummer van de standplaats worden u voor uw aankomst elektronisch meegedeeld.
 2. Geen toegang zal mogelijk of geaccepteerd worden naar de verschillende federale UECT kamperen gebieden voor vrijdag 30 juni 2023 om 14:00.
 3. Kamperen / elektriciteit: de federale camping UECT zal in voorkomend geval op verschillende afzonderlijke sites worden georganiseerd :
   1. campers en caravans : semi-groene parkeerplaats op een cellulaire plaat groen gras en bitumen El Berrocal Fairground - Miguel de Unamuno Street - Plasencia en aangrenzende verharde straten met een totale capaciteit van 431 plaatsen en 237 elektrische verbindingen 6/8 amp.
   2. tenten : voetbalstadion (grasveld en klei) Mondial 82 – avenue de Portugal - Plasencia met een totale capaciteit van 124 plaatsen en 70 elektrische verbindingen 6/8 amp.
   3. Gezien de logistieke beperkingen zal samenwonen niet mogelijk zijn :
   • kampeerauto's – caravans met elektrische aansluitingen en campers – caravans zonder elektrische aansluitingen.
   • kampeerauto's – caravans met tenten.

  Clubgroepen of mensen kamperen UECT

  1. : Voor club- of verwantschapgroepen op kamperen, stuur voor 21 mei 2023 een e-mail naar info@uect.org met vermelding van uw referentie bestandsnummer et le referentie bestandsnummer van de andere persoon, zal voldoening worden gegeven aan de omvang van de logistieke mogelijkheden en beperkingen zoals aangegeven in punt 3
  2. Permanente intrekking van bestanden El Berrocal-kermis - Miguel de Unamuno-straat - Plasencia

  vrijdag 30 juin 2023 van 14:00 tot 19:00  

  1. zaterdag 1 juli 2023 van 9:00 tot 19:00
  1. Voor alle informatie over
   1. het registratie- en campingdossier: info@uect.org (antwoord in het Frans/Engels)
   2. over de organisatie in Plasencia: sect@plasencia.es (antwoord in Frans/Engels/Spaans)

  Wet bescherming persoonsgegevens

  De op dit formulier verstrekte persoonlijke informatie wordt onderworpen aan computerverwerking met het oog op de inschrijving voor de Europese Weeken van Fietstoerisme.

  De ontvangers van de gegevens zijn : Europese Fietstoerisme-Unie (UECT) et de Spaanse Fietsfederatie (FECT) alleen voor namen, e-mail adres, telefoon

  U hebt het recht op toegang tot en rectificatie van informatie die op u betrekking heeft.

  Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, gelieve ons te contacteren op info@uect.org

Ik heb al een registratiebestand

Uw wachtwoord vergeten ?


Toegang tot uw registratiebestand Velden gemarkeerd met een zijn verplicht
Verkeerde gebruikersnaam of wachtwoord
Mijn registratiebestand maken Velden gemarkeerd met een zijn verplichtEr bestaat al een map met dit account. Gelieve in te loggen met uw wachtwoord
Uw wachtwoord vergeten ? Velden gemarkeerd met een zijn verplichtAls een registratiebestand overeenkomt met dit adres, ontvangt u binnenkort een E-mail met instructies om uw wachtwoord opnieuw in te stellen. Controleer uw spam of ongewenste e-mail