Lid worden
Contacteer ons
Calendar

Europese van Fietstoerisme (UECT)
XVI Europese Week van Fietstoerisme / Vijfde Activiteiten van Fietstoerisme Jeugd
Meppel (Nederland) - 9-16 juli 2022
Informatie op het inschrijfformulier

Registratie en betaling van bij voorkeur vóór 29 mei 2022

Op onze website www.uect.org/nl/ vindt u praktische en algemene informatie over de organisatie..

 

Hoe vult u het inschrijvingsformulier in? Enkele aanwijzingen die zorgvuldig moeten worden gelezen.

Om uw registratie voor de Europese Weeken(SE) te vergemakkelijken, het UECT heeft dit online registratieformulier opgesteld. Het is aan jou om het in te vullen door de invoerinstructies te volgen en op VALIDEREN te klikken om de registratie bij de SE te valideren.

 1. Wie kan zich inschrijven?: Iedereen die fietstoerisme beoefent en begeleiders kan zich inschrijven bij de SE van de UECT. Die persoon kan al dan niet in licentie worden gegeven aan een federatie die is aangesloten bij UECT. Via het online inschrijfformulier kunnen gegevens worden ingevuld voor één of meerdere deelnemers alleen, of voor één of 2 koppels, of voor een gezin met kinderen. Als er meer dan 2 stellen, meerdere gezinnen of meer dan 5 personen zijn, moet u aparte registratieformulieren opstellen om te profiteren van de geadverteerde tarieven. De deelnemer die verantwoordelijk is voor de inschrijving is een deelnemer die het aanspreekpunt zal zijn dat kan worden gecontacteerd door de organisator van de SE.
 2. Wijze van betaling :
  1. met creditcard :
   1. Na ontvangst van de betaling Creditcard (beveiligd door invoer van de door uw bank per SMS of per post toegezonden 3D Secure code) op de UECT-bankrekening, wordt een bevestiging van uw registratie met uw referentie bestandsnummer verzonden naar het e-mailadres van de deelnemer die verantwoordelijk is voor de inschrijving + de registratieverklaring. Gelieve deze definitieve bevestiging af te drukken en aan de organisator op het SE 2022 kantoor te overhandigen.
   2. Deze wijze van betaling verdient de voorkeur: vereenvoudiging, snelheid van verwerking en veiligheid.
  2. Bankoverschrijving :
   1. Na uw elektronische inschrijving stuurt onze server binnen een uur automatisch de bevestiging van de preregistratie naar het e-mailadres van de deelnemer die verantwoordelijk is voor de inschrijving, samen met uw referentie bestandsnummer + overzicht inschrijving en te betalen bedragen.
   2. Nadat uw bankoverschrijving is geïnd, (te doen binnen een periode van maximaal 20 dagen na registratie, anders wordt uw registratie na deze periode geannuleerd), op de UECT-bankrekening, verzonden naar het e-mailadres deelnemer die verantwoordelijk is voor de inschrijving de definitieve bevestiging van uw inschrijving met uw referentie bestandsnummer. Gelieve deze definitieve bevestiging af te drukken en aan de organisator te geven op de SE 2022.
 3. Geldigheid van de licentie : De deelnemers aan de SE die hebben verklaard in het bezit te zijn van een geldige vergunning/verzekering voor fietstoerisme voor het jaar 2022, afgegeven door een bij de UECT aangesloten federatie (FFCT – FFBC – FECT – PTTK – FPCUB – FPC –AFS - NFTU), moeten het samen met de definitieve inschrijvingsbevestiging aan de inschrijvingsbalie overleggen. Anders wordt het inschrijvingsgeld herberekend en verhoogd naar gelang van de werkelijke status van de deelnemer (zie onderstaand tarief).
 4. e-Mails : voor @gmail en @hotmail adreshouders, onze bevestigingsmailings kunnen in de junk of spam folder terechtkomen, dus gelieve te controleren.
 5. Wijzigingen in het verblijf : Na verzending van uw inschrijvingsformulier kunnen eventuele wijzigingen alleen nog worden aangebracht door per e-mail contact op te nemen met de ES-inschrijvingsfunctionaris op info@uect.org onder vermelding van uw referentie bestandsnummer.
 6. Annulering van het verblijf :
  1. Door de deelnemer : Een verzoek tot annulering om redenen van persoonlijke overmacht, naar behoren gemotiveerd en per e-mail verzonden naar info@uect.org zal worden aanvaard vóór 11 juni 2022 (einddatum inschrijving) tegen volledige terugbetaling (inschrijvingsgeld + diensten vermeld op het inschrijvingsformulier). Voor elke annulering na deze datum zal alleen het inschrijvingsgeld volledig door de organisatie worden ingehouden voor de kosten van het samenstellen van het dossier.
  2. Door de UECT: in geval van annulering van de "Week" wegens overmacht (artikel 1218 van het Franse burgerlijk wetboek), bijvoorbeeld pandemie - sluiting van de grenzen - economische crisis, enz. kan de beslissing van haalbaarheid of onhaalbaarheid van het organiseren van de "Week" kan worden genomen door UECT.

Deze volledige annulering zou leiden tot de volledige terugbetaling aan de deelnemer van het inschrijvingsgeld en de op het inschrijvingsformulier vermelde diensten.

Deze terugbetaling zal gebeuren binnen een maximumtermijn van 2 maanden volgend op de laatste dag die oorspronkelijk voor de organisatie van de "Week" was gepland.

In het geval van een pandemie kan het UECT niet verantwoordelijk worden gehouden voor het claimen van een last-minute restitutie van inschrijfgelden en diensten die zijn geregistreerd tijdens de registratie van deelnemers, indien er verplichtingen zijn en niet worden voldaan aan deze verplichtingen van:

 • vaccin om te reizen of te circuleren in het organiserende land van de "Week".
 • de grenspost voorzien van een een digitaal COVID-certificaat van de EU in te dienen afgegeven door een overheidsinstantie in het land van de deelnemer.

In geval van quarantaine van de deelnemer op de plaats van de "Week" of bij terugkeer naar zijn land van herkomst, kan het UECT niet verantwoordelijk worden gehouden en zal het geen financiële vergoeding toekennen.

 1. Vorderingen : beschikt u over een termijn van veertien volle dagen vanaf 17 juli 2022 om uw recht van klacht uit te oefenen door de reden, het geleden nadeel, de klacht langs elektronische weg te motiveren op het adres info@uect.org
 2. Aansprakelijkheid : de UECT en de plaatselijke organisatoren nemen geen enkele verplichting op zich om eigendommen te bewaren of in stand te houden en wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, diefstal of beschadiging van de fietsen en bijbehorende accessoires van de deelnemers, die de uitsluitende verantwoordelijkheid van hun eigenaars blijven.
 3. Tarieven 2022: Hieronder vindt u de tabel met de kosten voor de inschrijving voor het SE 2022. Deelnemers die vóór 29 mei 2022 hebben ingeschreven en betaald, kunnen profiteren van de in onderstaande tabel vermelde prijzen. Na deze datum worden de prijzen verhoogd met 10 € per persoon.

Deelnemersstatus

Aangesloten bij een lidfederatie van de UECT
met een vergunning voor fietstoerisme

Zonder aangesloten te zijn bij
een lidfederatie van de UECT

  Deelnemer

35 €

50 €

  Echtgeno(o)t(e) / partner van een deelnemer

15 €

35 €

  Kinderen onger 18 jaar

10 €

10 €

 

Belangrijke aanvullende informatie :

 1. De organisatoren willen erop wijzen dat de federale kamperen tijdelijke kamperen zijn en als zodanig niet dezelfde accommodatie en hetzelfde comfort kunnen bieden als particuliere kamperen (standplaatsen zonder elektriciteit en water). De ligging van de kamperen en het nummer van de standplaats worden u voor uw aankomst elektronisch meegedeeld.
 2. Geen toegang zal mogelijk of geaccepteerd worden naar de verschillende federale UECT kamperen gebieden Sport Park Ezinge - Ambachtsweg 11 - Meppel voor vrijdag 8 juli 2022 om 14:00.
 3. Kamperen / elektriciteit: Wat betreft kampeerplaatsen zal het om logistieke redenen niet mogelijk zijn om kcampers - caravans met elektrische aansluitingen te hebben. en campers - caravans zonder elektrische aansluitingen, , evenals het samenleven van campers - caravans met tenten er zijn meerdere aparte en dicht bij elkaar staande plaatsen beschikbaar.

De federale kamperen UECT georganiseerd in het Sportpark Ezinge over 8 veelal grasrijke, omheinde en beveiligde ruimtes met een totale capaciteit van 470 staanplaatsen en 300 elektrische aftakkingen.

Vanaf 23/04/20222 zijn er geen plaatsen meer beschikbaar voor tenten, maar er zijn nog wel een paar plaatsen voor campers - caravans alleen met elektrische aansluiting.

 1. Clubgroepen : Voor club- of verwantschapgroepen op kamperen, stuur een e-mail naar info@uect.org met vermelding van uw referentie bestandsnummer et le referentie bestandsnummer van de andere persoon, zal voldoening worden gegeven aan de omvang van de logistieke mogelijkheden, aandacht met of zonder niet-mengbare elektrische verbindingen
 2. Permanente intrekking van bestanden Sport Park Ezinge - Ambachtsweg 11 - Meppel
  1. vrijdag 8 juli 2022 van 14:00 tot 19:00
  2. zaterdag 9 juli 2022 van 9:00 tot 19:00

Wet bescherming persoonsgegevens

De op dit formulier verstrekte persoonlijke informatie wordt onderworpen aan computerverwerking met het oog op de inschrijving voor de Europese Weeken van Fietstoerisme.

De ontvangers van de gegevens zijn : Union Européenne de Cyclotourisme (UECT) à Ivry s/Seine – France et Vereniging Drentse Fiets4daagse Meppel alleen voor namen, e-mail adres, telefoon

U hebt het recht op toegang tot en rectificatie van informatie die op u betrekking heeft.

Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, gelieve ons te contacteren op info@uect.org.


Toegang tot uw registratiebestand Velden gemarkeerd met een zijn verplicht
Verkeerde gebruikersnaam of wachtwoord
Mijn registratiebestand maken Velden gemarkeerd met een zijn verplichtEr bestaat al een map met dit account. Gelieve in te loggen met uw wachtwoord
Uw wachtwoord vergeten ? Velden gemarkeerd met een zijn verplichtAls een registratiebestand overeenkomt met dit adres, ontvangt u binnenkort een E-mail met instructies om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.