Członkostwo
Kontakt z nami
kalendarz

Europejski Związek Turystyki Rowerowej (UECT)
XVI Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej / V Zajęcia Młodych Cykloturystów
Banja Luka (Bośnia i Hercegowina) - 3–10 lipca 2021 r.
Dossier Zgłoszeniowe uczestnika na SE-AJC

Termin nadsyłania Dossier i dokonywania płatności: do 22 maja 2021 r.

 

Jak wypełnić Dossier Zgłoszeniowe? Poniżej kilka wskazówek.

W celu ułatwienia zgłoszenia uczestnictwa w Tygodniu Europejskim (SE) jak również w Zajęciach dla Młodych Cykloturystów (AJC), UECT opracowało i wprowadziło elektroniczne Dossier Zgłoszeniowe. Należy wypełnić je zgodnie z instrukcją. Aby wysłać Dossier Zgłoszeniowe do organizatora SE-AJC należy dokładnie je wypełnić i kliknąć na końcu  przycisk „ZATWIERDŹ”.

 • Kto może uczestniczyć w SE-AJC ?: Każda osoba uprawiająca turystykę rowerową może uczestniczyć w SE-AJC. Osoba ta może, ale nie musi być członiem PTTK/UECT. Elektroniczne Dossier Zgłoszeniowe pozwala na zgłoszenie jednego lub wielu uczestników indywidualnych, jednej pary osób lub dwóch lub jednej rodziny z dziećmi. W przypadku więcej niż dwóch par, kilku rodzin lub więcej niż 5 osób, aby skorzystać z oferowanych stawek, należy złożyć osobne Dossier Zgłoszeniowe.

W pierwszej kolejności następuje rejestracja Administratora Dossier Zgłoszeniowego, czyli uczestnika odpowiedzialnego za zgłoszenie siebie oraz ewentualnych innych osób w ramach jednego zgłoszenia. Administrator Dossier Zgłoszeniowego zarządza danymi uczestników, jest też jedyną osobą w ramach jednego Dossier, z którą organizator SE-AJC 2021 będzie się komunikował przekazując wszelkie niezbędne informacje.

 • Metody płatności:
  • Karta kredytowa / debetowa:
   • po dokonaniu płatności przy pomocą karty kredytowej / debetowej na konto bankowe UECT, Administrator Dossier otrzyma e-mail z ostatecznym potwierdzeniem zgłoszenia, zawierający numer Dossier Zgłoszeniowego, jak również plik PDF ze szczegółami zgłoszenia. Potwierdzenie rejestracji musi zostać wydrukowane w celu przedstawienia go na samym początku SE-AJC 2021.
   • jest to rekomendowana metoda płatności ze względu na jej prostotę, szybkość realizacji płatności oraz bezpieczeństwo.
  • Przelew bankowy:
   • W ciągu godziny od dokonania rejestracji elektronicznej, na adres e-mail podany przez Administratora Dossier Zgłoszeniowego zostaną wysłane wstępne informacje z numerem identyfikacyjnym Dossier Zgłoszeniowego oraz plik PDF ze szczegółami rejestracji i kwotą do zapłaty. W tytule przelewu należy wpisać numer Dossier Zgłoszeniowego przesłany w e-mailu.
   • Po wpłynięciu przelewu (który należy dokonać w ciągu maksymalnie 20 dni od rejestracji, w przeciwnym po tym okresie Twoja rejestracja wygaśnie) na konto bankowe UECT, Administrator Dossier Zgłoszeniowego otrzyma e-mail z ostatecznym potwierdzeniem rejestracji, zawierający numer identyfikacyjny Dossier Zgłoszeniowego. Prosimy o wydrukowanie tego ostatecznego potwierdzenia w celu okazania go organizatorowi na rozpoczęciu SE-AJC 2021.
  • Legitymacja członkowska PTTK: Uczestnicy SE korzystający z taryf ulgowych przysługujących członkom PTTK zobowiązani są do przedstawienia aktualnej legitymacji członkowskiej PTTK, jak również ostatecznego potwierdzenia zgłoszenia na SE-AJC 2021 w recepcji SE-AJC 2021 w Banja Luce. W przypadku braku legitymacji kwota zgłoszenia zostanie przeliczona i ulegnie podwyższeniu zgodnie z rzeczywistym statusem uczestnika. Patrz: tabela opłat poniżej.
  • Maile: Z niezależnych od nas przyczyn, wiadomości e-mail wysyłane pod adresy w domenach @gmail.com i @hotmail.com, mogą trafić do folderu SPAM. Prosimy o dokładne sprawdzenie odpowiednich folderów.
  • Zmiany w Karcie Zgłoszenia : Aby dokonać zmian w Dossier Zgłoszeniowym po jej wysłaniu, należy zwrócić się do organizatora w formie pisemnej na adres mail info@uect.org podając koniecznie numer Dossier Zgłoszeniowego.

 

 • Anulowanie zgłoszenia:
  • Przez uczestnika: w celu uzyskania pełnego zwrotu kosztów (opłata rejestracyjna + świadczenia wybrane w formularzu rejestracyjnym) w przypadku zaistnienia siły wyższej, należy złożyć drogą elektroniczną na adres info@uect.org wniosek o anulowanie rezerwacji, wraz z wyczerpującym uzasadnieniem. Termin składania wniosku mija 7 czerwca 2021 r. W przypadku rezygnacji po wskazanym terminie, jedynie opłata rejestracyjna nie zostanie zwrócona uczestnikowi, zostanie ona przeznaczona na na pokrycie kosztów sporządzenia Dossier Zgłoszeniowego. Opłaty za wybrane świadczenia dodatkowe (posiłki, wycieczki, odzież kolarska) zostaną zwrócone w całości.

Dyrektywy dotyczące podróżowania wydane przez kraj organizatora SE-AJC 2021 oraz przez kraj pochodzenia uczestnika nie stanowią wystarczającego powodu do bezpłatnej anulacji uczestnictwa.

 • Przez UECT: w przypadku całkowitego odwołania SE-AJC 2021 z powodu siły wyższej zgodnie z art. 1218 francuskiego kodeksu cywilnego), np. pandemia, zamknięcie granic, kryzys gospodarczy, decyzja co do organizacji SE-AJC 2021 zostanie podjęta przez UECT najpóźniej do dnia 15 maja 2021 r.

Ewentualne odwołanie SE-AJC 2021 skutkowałoby pełnym zwrotem uczestnikowi opłaty rejestracyjnej i wybranych oraz opłaconych świadczeń (posiłki, wycieczki, odzież kolarska), zapisanych w Dossier Zgłoszeniowym.

Zwrot wszystkich wniesionych opłat nastąpi maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy, licząc od ostatniego dnia SE-AJC 2021.

W przypadku, gdy między 16 maja a 2 czerwca 20201 r. kraj organizatora SE-AJC 2021 lub kraj pochodzenia uczestnika SE-AJC 2021 zmieni dyrektywy sanitarno-epidemiczne dotyczące podróżowania w sposób wymuszający anulację SE-AJC 2021, kwestia zwrotu kosztów za świadczenia dodatkowe (posiłki, wycieczki, odzież kolarska) zostanie dogłębnie przeanalizowana przez UECT w celu dokładnego wyliczenia przysługującej kwoty do zwrotu.

W przypadku rozwoju pandemii UECT nie może odpowiadać za zwrot opłat rejestracyjnych i wykupionych świadczeń (posiłki, wycieczki, odzież kolarska), dokonanych w momencie rejestracji uczestnika, jeśli uczestnik nie wypełni obowiązków sanitarno-epidemicznych takich jak:

-     obowiązkowe szczepienia podczas podróży do kraju organizatora SE-AJC 2021 i przemieszczania się po tym kraju.

-     przedstawienie w punkcie kontroli granicznej zaświadczenia lekarskiego o niebyciu nosicielem wirusa, wydanego przez państwowy organ właściwy dla kraju uczestnika.

W przypadku obowiązkowej kwarantanny uczestnika w miejscu, w którym odbędzie się SE-AJC 2021 lub po powrocie do kraju pochodzenia, UECT nie może być pociągnięte do odpowiedzialności i nie przyzna żadnej rekompensaty finansowej.

 • Reklamacje: od 11 lipca 2021 r. mają Państwo czternaście dni na skorzystanie z prawa do złożenia reklamacji, uzasadniając powód i wymieniając poniesione szkody. Reklamacja powinna być wysłana drogą elektroniczną na adres info@uect.org.
 • Stawki 2021: Poniżej znajduje się Tabela Opłat za zgłoszenie na SE-AJC 2021. Uczestnicy, którzy dokonają rejestracji poprzez wysłanie Dossier Zgłoszeniowego i wniosą stosowne opłaty do dnia 22 maja 2021 r. skorzystają z preferencyjnych stawek wymienionych w poniższej tabeli. Po 12 maja 2021 r. stawki wzrosną o 5€ od osoby.

 

Statut uczestnika

Członek PTTK/UECT

Dziecko uczestniczące

w ZMC

Osoby spoza PTTK/UECT

Uczestnik

35 €

 

50 €

Współmałżonek uczestnika

15 €

 

35 €

Dziecko / młodzież do 18 roku życia

10 €

1 €

10 €

 

Informacje dodatkowe:

 • Organizatorzy przypominają, że kempingi UECT przeznaczone dla uczestników SE-AJC 2021 mają charakter tymczasowy i jako takie nie mogą oferować usług zakwaterowania i komfortu na tym samym poziomie, co komercyjne kempingi prywatne.
 • Dostęp do terenu federalnego kempingu UECT w Miasteczku Uniwersyteckim w Banja Luce będzie możliwy nie wcześniej niż w piątek 2 lipca 2021 r. od godz. 14:00.
 • Kemping / elektryczność: Stanowiska kempingowe dla namiotów, kamperów i przyczep kempingowych podzielone są na wyposażone i niewyposażone w przyłącza elektryczne. Ze względów logistycznych konieczny będzie wybór stanowisk zgodnie z potrzebami dotyczącymi dostępu do elektryczności. Co za tym idzie, nie będzie możliwości zajmowania stanowisk zapewniających dostęp do elektryczności przez uczestników niezainteresowanych tym udogodnieniem i odwrotnie. Stanowiska z przyłączami elektrycznymi bezpośrednio sąsiadują ze stanowiskami ich pozbawionymi

Kemping federalny UECT będzie się mieścił na jednolitym, płaskim, zamkniętym terenie trawiastym o powierzchni 3 ha.

 • Przydział miejsc na kempingu: Kluby lub uczestnicy życzący sobie być w pobliżu siebie proszeni są o zgłoszenie tej prośby drogą elektroniczną na adres info@uect.org, wraz z podaniem Dossier Zgłoszeniowego wszystkich zainteresowanych osób. Organizator postara się w miarę możliwości spełnić prośbę uczestników. Przy rezerwacji miejsc prosimy mieć na względzie ograniczenia wynikające z podziału kempingu na strefy z przyłączem elektrycznym i bez.
 • Odbiór pakietów uczestnictwa odbywać się będzie w Miasteczku Uniwersyteckiem zniajdującym się pod adresem: Bulevar Vojvode Petra Bojovica 32, Banja Luka w następujących terminach:
 • w piątek, 2 lipca 2021 r. w godzinach 14:00 - 19:00.
 • w sobotę, 3 lipca 2021 r. w godzinach 9:00 - 19:00.

 

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe zawarte w Dossier Zgłoszeniowym są niezbędne do prawidłowego zgłoszenia uczestników do udziału w Europejskim Tygodniu Turystyki Rowerowej i w Zajęciach dla Młodych Cykloturystów (SE-AJC 2021), które odbędą się w Banja Luce, w Bośni i Hercegowinie w lipcu 2021 r.

Administratorami danych osobowych są: Union Européenne de Cyclotourisme UECT Ivry s/Seine, Francja info@uect.org oraz Association for Sport (AFS) w Banja Luce (Bośnia i Hercegowina)

Każda zapisana osoba ma prawo dostępu do swoich danych, do ich modyfikacji oraz usunięcia informacji jej dotyczących. Aby skorzystać z tego prawa należy skontaktować sie z Administratorem danych pisząc na adres info@uect.org.

Zaznaczając to pole, potwierdzasz, że przeczytałeś i akceptujesz bez zastrzeżeń powyższe warunki.


Przejdź do swojego dossier zgłoszeniowego. Pola oznaczone są obowiązkowe
Niepoprawna nazwa użytkownika lub hasło
Utwórz dossier zgłoszeniowe. Pola oznaczone są obowiązkoweIstnieje już dossier zgłoszeniowe na tym koncie. Zaloguj się za pomocą swojego hasła
Zapomniałeś hasła? Pola oznaczone są obowiązkoweJeżeli do tego adresu zostało przypisane już jakieś dossier zgłoszeniowe, w ciągu kilku chwil otrzymasz wiadomość e-mail z instrukcjami, jak zresetować hasło.