Członkostwo
Kontakt z nami
kalendarz

Europejski Związek Turystyki Rowerowej (UECT)
XVI Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej / V Zajęcia Młodych Cykloturystów
Meppel (Holandia) - 9–16 lipca 2022 r.
Informacje o formularzu rejestracyjnym

Termin nadsyłania kart i płatności: do 29 maja 2022 r.

Na naszej stronie internetowej www.uect.org/pl/ znajdą Państwo praktyczne i ogólne informacje o organizacji.

 

Jak wypełnić Kartę Zgłoszeniową? Poniżej kilka wskazówek.

W celu ułatwienia zgłoszenia uczestnictwa w Tygodniu Europejskim (SE), UECT opracowało i wprowadziło elektroniczną Kartę Zgłoszeniową. Należy wypełnić ją zgodnie z instrukcją. Aby wysłać Kartę Zgłoszeniową do organizatora SE należy dokładnie ją wypełnić i kliknąć na końcu karty w przycisk „ZATWIERDŹ”.

 1. Kto może uczestniczyć w SE ?: Każda osoba uprawiająca turystykę i osoby towarzyszące mogą zarejestrować się w SE. Osoba ta może, ale nie musi być członiem PTTK/UECT. Elektroniczna Karta Zgłoszeniowa pozwala na zgłoszenie jednego lub wielu uczestników indywidualnych, jednej pary osób lub dwóch lub jednej rodziny z dziećmi. W przypadku więcej niż dwóch par, kilku rodzin lub więcej niż 5 osób, aby skorzystać z oferowanych stawek, należy złożyć osobne Karty Zgłoszeniowe.

W pierwszej kolejności następuje rejestracja Administratora Dossier Zgłoszeniowego, czyli uczestnika odpowiedzialnego za zgłoszenie siebie oraz ewentualnych innych osób w ramach jednego zgłoszenia. Administrator Dossier Zgłoszeniowego zarządza danymi uczestników, jest też jedyną osobą w ramach jedngo Dossier, z którą organizator SE 2022 będzie się komunikował przekazując wszelkie n iezbędne informacje.

 1. Metody płatności:
  1. Karta kredytowa / debetowa:
   1. po dokonaniu płatności przy pomocą karty kredytowej / debetowej (zabezpieczoną poprzez wprowadzenie kodu 3D Secure przesłanego przez bank SMS-em lub pocztą) na konto bankowe UECT, Administrator Dossier otrzyma e-mail z ostatecznym potwierdzeniem zgłoszenia, zawierający numer Dossier Zgłoszeniowego, jak również plik PDF ze szczegółami zgłoszenia. Potwierdzenie rejestracji musi zostać wydrukowane w celu przedstawienia go na samym początku SE 2022.
   2. jest to rekomendowana metoda płatności ze względu na jej prostotę, szybkość realizacji płatności oraz bezpieczeństwo.
  2. Przelew bankowy:
   1. W ciągu godziny od dokonania rejestracji elektronicznej, na adres e-mail podany przez Administraora Dossier Zgłoszeniowego zostaną wysłane wstępne informacje z numerem identyfikacyjnym Dossier Zgłoszeniowego oraz plik PDF ze szczegółami rejestracji i kwotą do zapłaty. W tytule przelewu należy wpisać numer Dossier Zgłoszeniowego przesłany w e-mailu.
   2. Po wpłynięciu przelewu (który należy dokonać w ciągu maksymalnie 20 dni od rejestracji, w przeciwnym po tym okresie Twoja rejestracja wygaśnie) na konto bankowe UECT, Administrator Dossier Zgłoszeniowego otrzyma e-mail z ostatecznym potwierdzeniem rejestracji, zawierający numer identyfikacyjny Dossier Zgłoszeniowego. Prosimy o wydrukowanie tego ostatecznego potwierdzenia w celu okazania go organizatorowi na rozpoczęciu SE 2022.
 2. Legitymacja członkowska PTTK: Uczestnicy SE korzystający z taryf ulgowych przysługujących członkom PTTK zobowiązani są do przedstawienia aktualnej legitymacji członkowskiej PTTK, jak również ostatecznego potwierdzenia zgłoszenia na SE 2022 w recepcji SE 2022 w Mezppel. W przypadku braku legitymacji kwota zgłoszenia zostanie przeliczona i ulegnie podwyższeniu zgodnie z rzeczywistym statusem uczestnika. Patrz: tabela opłat poniżej.
 3. Maile: Z niezależnych od nas przyczyn, wiadomości e-mail wysyłane pod adresy w domenach @gmail.com i @hotmail.com, mogą trafić do folderu SPAM. Prosimy o dokładne sprawdzenie odpowiednich folderów.
 4. Zmiany w Karcie Zgłoszenia : Aby dokonać zmian w Karcie Zgłoszenia po jej wysłaniu, należy zwrócić się do organizatora w formie pisemnej na adres mail info@uect.org podając koniecznie numer Dossier Zgłoszeniowego.
 5. Anulowanie zgłoszenia:
  1. Przez uczestnika: w celu uzyskania pełnego zwrotu kosztów (opłata rejestracyjna + świadczenia wybrane w formularzu rejestracyjnym) w przypadku zaistnienia siły wyższej, należy złożyć drogą elektroniczną na adres info@uect.org wniosek o anulowanie rezerwacji, wraz z wyczerpującym uzasadnieniem. Termin składania wniosku mija 11 czerwca 2022 r. (data zakończenia rejestracji). W przypadku rezygnacji po wskazanym terminie, jedynie opłata rejestracyjna nie zostanie zwrócona uczestnikowi, zostanie ona przeznaczona na na pokrycie kosztów sporządzenia Dossier Zgłoszeniowego. Opłaty za wybrane świadczenia dodatkowe (posiłki, wycieczki, odzież kolarska) zostaną zwrócone w całości.
  2. Przez UECT: W przypadku odwołania EM 2022 z powodu siły wyższej (zgodnie z art. 1218 francuskiego kodeksu cywilnego), np. pandemia, zamknięcie granic, kryzys gospodarczy, decyzja o wykonalności lub niewykonalności SE 2022.

Ewentualne odwołanie SE 2022 skutkowałoby pełnym zwrotem uczestnikowi opłaty rejestracyjnej i wybranych oraz opłaconych świadczeń (posiłki, wycieczki, odzież kolarska), zapisanych w formularzu rejestracyjnym.

Zwrot wszystkich wniesionych opłat nastąpi w ciągu dwóch miesięcy maksymalnie, licząc od ostatniego dnia SE 2022.

W przypadku rozwoju pandemii UECT nie może odpowiadać za zwrot opłat rejestracyjnych i wykupionych świadczeń (posiłki, wycieczki, odzież kolarska), dokonanych w momencie rejestracji uczestnika, jeśli uczestnik nie wypełni obowiązków sanitarno-epidemicznych takich jak:

-     obowiązkowe szczepienia podczas podróży do kraju organizatora SE 2022 i przemieszczania się po tym kraju.

-     przedstawienie w granicznym posterunku kontroli cyfrowego certyfikatu COVID UE wydanego przez właściwy organ kraju uczestnika.

W przypadku obowiązkowej kwarantanny uczestnika w miejscu, w którym odbędzie się SE 2022 lub po powrocie do kraju pochodzenia, UECT nie może być pociągnięte do odpowiedzialności i nie przyzna żadnej rekompensaty finansowej.

 1. Reklamacje: od 17 lipca 2022 r. mają Państwo czternaście dni na skorzystanie z prawa do złożenia reklamacji, uzasadniając powód i wymieniając poniesione szkody. Reklamacja powinna być wysłana drogą elektroniczną na adres info@uect.org.
 2. Odpowiedzialność: UECT i lokalni organizatorzy nie przyjmują żadnych zobowiązań do zachowania lub ochrony własności i nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, kradzież lub uszkodzenie rowerów i akcesoriów uczestników, za które wyłączną odpowiedzialność ponoszą ich właściciele.
 3. Stawki 2022: Poniżej znajduje się Tabela opłat za zgłoszenie na SE 2022. Uczestnicy, którzy dokonają rejestracji poprzez wysłanie Dossier Zgłoszeniowego i wniosą stosowne opłaty do dnia 29 maja 2022 r. skorzystają z preferencyjnych stawek wymienionych w poniższej tabeli. Po 29 maja 2022 r. stawki wzrosną o 10 € od osoby.

 

Statut uczestnika

  Członek PTTK/UECT

  Osoby spoza PTTK/UECT

 Uczestnik

35 €

50 €

 Współmałżonek uczestnika

15 €

35 €

 Dziecko / młodzież do 18 roku życia

10 €

10 €

 

Informacje dodatkowe:

 1. Organizatorzy przypominają, że kempingi UECT przeznaczone dla uczestników SE 2022 mają charakter tymczasowy i jako takie nie mogą oferować usług zakwaterowania i komfortu na tym samym poziomie, co komercyjne kempingi prywatne. Twój numer kwatery zostanie wysłany do Ciebie drogą elektroniczną przed przyjazdem.
 2. Dostęp do terenu federalnego kempingu UECT w Sport Park Ezinge - Ambachtsweg 11 - Meppel będzie możliwy nie wcześniej niż w piątek 8 lipca 2022 r. od godz. 14:00.
 3. Kemping / elektryczność: Stanowiska kempingowe dla namiotów, kamperów i przyczep kempingowych podzielone są na wyposażone i niewyposażone w przyłącza elektryczne. Ze względów logistycznych konieczny będzie wybór stanowisk zgodnie z potrzebami dotyczącymi dostępu do elektryczności. Co za tym idzie, nie będzie możliwości zajmowania stanowisk zapewniających dostęp do elektryczności przez uczestników niezainteresowanych tym udogodnieniem i odwrotnie. Stanowiska z przyłączami elektrycznymi bezpośrednio sąsiadują ze stanowiskami ich pozbawionymi. Współmieszkanie kamperów i przyczep kempingowych z namiotów nie jest możliwe

Kemping federalny UECT zorganizowane w Sport Park Ezinge na 8 w większości trawiastych, zamkniętych i zabezpieczonych terenach o łącznej pojemności 470 boisk i 300 przyłączy elektrycznych.

Od 23.04.2002 r. nie ma już miejsc na namioty, ale jest jeszcze kilka miejsc na kampery - tylko z przyłączem elektrycznym.

 1. Przydział miejsc na kempingu: Kluby lub uczestnicy życzący sobie być w pobliżu siebie proszeni są o zgłoszenie tej prośby drogą elektroniczną na adres info@uect.org, wraz z podaniem Dossier Zgłoszeniowego wszystkich zainteresowanych osób. Organizator postara się w miarę możliwości spełnić prośbę uczestników. Przy rezerwacji miejsc prosimy mieć na względzie ograniczenia wynikające z podziału kempingu na strefy z przyłączem elektrycznym i bez.
 2. Odbiór pakietów uczestnictwa odbywać się będzie w Sport Park Ezinge - Ambachtsweg 11 - Meppel w następujących terminach:
 3. w piątek, 8 lipca 2022 r. w godzinach 14:00 - 19:00.
 4. w sobotę, 9 lipca 2022 r. w godzinach 9:00 - 19:00

 

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe zawarte w Karcie Zgłoszenia są niezbędne do prawidłowego zgłoszenia uczestników do udziału w Europejskim Tygodniu Turystyki Rowerowej.

Administratorami danych osobowych są: Union Européenne de Cyclotourisme UECT Ivry s/Seine, Francja info@uect.org oraz l'Association Drentse Fiets4daagse Meppel

Każda zapisana osoba ma prawo dostępu do swoich danych, do ich modyfikacji oraz usunięcia informacji jej dotyczących. Aby skorzystać z tego prawa należy skontaktować sie z Administratorem danych pisząc na adres info@uect.org.


Przejdź do swojego dossier zgłoszeniowego. Pola oznaczone są obowiązkowe
Niepoprawna nazwa użytkownika lub hasło
Utwórz dossier zgłoszeniowe. Pola oznaczone są obowiązkoweIstnieje już dossier zgłoszeniowe na tym koncie. Zaloguj się za pomocą swojego hasła
Zapomniałeś hasła? Pola oznaczone są obowiązkoweJeżeli do tego adresu zostało przypisane już jakieś dossier zgłoszeniowe, w ciągu kilku chwil otrzymasz wiadomość e-mail z instrukcjami, jak zresetować hasło.