Członkostwo
Kontakt z nami
kalendarz
Comité directeur Pol

Comité directeur Pol (1)

niedziela, 15 marzec 2020 10:27

Skład Zarządu

Artykuł 6 regulaminu wewnętrznego - Komitet Sterujący

  1. Komitet Sterujący będzie składał się z maksymalnie 19 członków.
  2. Do członkostwa w Komitecie Zarządzającym uprawnieni są wyłącznie kandydaci przedstawieni przez swoją federację i ugrupowanie stowarzyszeń, zrzeszonych w UECT i spełniających warunki określone w art. 9 statutu.

 • Prezes Założyciel (2002/2004)

 • Prezes (2004/2016)

Jean-Paul LAMONNIER (FFCT)

Pierre REUZE (FFCT)

jplamonnier@uect.org

preuze@uect.org

 • Prezes

Patrice GODART (FFCT)

pgodart@uect.org

 • Vice-Prezes

Stanislaw KARUGA (PTTK)

Sandro ARAUJO (FPC)

skaruga@uect.org

saraujo@uect.org

 • Sekretarz Generalny

Jean Marie MAILLARD (FFCT)

jmmaillard@uect.org

 • Z-ca Sekretarza Generalnego    

 • Skarbnik

José Luis JUNQUERA (FECT)

jljunquera@uect.org

 • Z-ca Skarbnika

   

 • Członek

José Manuel CAETANO (FPCUB)

jmcaetano@uect.org

 • Członek

Martine CANO (FFCT)

mcano@uect.org

 • Członek

Bart KATTENBERG (DF4D)

bkattenberg@uect.org

 • Członek

Marek KOBA (PTTK)

mkoba@uect.org

 • Członek

Vladimir KUVALJA (AFS)

vkuvalja@uect.org

 • Członek

Rita FERNANDES FERREIRA (PCUB) 

rfernandesferreira@uect.org

 • Członek

Eduardo SOARES (FPC)   

esoares@uect.org   

 • Członek

Igor SESIC (AFS)

isesic@uect.org

 • Członek

   

 • Rewident księgowy

Pierre REUZE (FFCT)

preuze@uect.org