Członkostwo
Kontakt z nami
kalendarz
piątek, 30 kwiecień 2021 13:58

Odznaka Cykloturysty Europejskiego 2021

Lista zwycięzców w roku 2021
aktualny na dzień 22/04/2021

Uwienczony
   Andrzej KUSNIERZ  
    PTTK Raciborz 
Statystyki dotyczące liczby rejestracji
w 2021 r. według krajów pochodzenia zwycięzców
 
Logo Laureats  Kusnierz  3 Stats 2020    
sobota, 10 kwiecień 2021 13:12

Europejskie tygodnie 2021-2023

plaquette SE2018 Page 1

 

Proszę zwrócić uwagę na daty kolejnych edycji Tygodni Europejskich w :

- Bośnia i Hercegowina w Banja Luce od 03 do 10 lipca 2021 r., historycznej stolicy Bośni i Hercegowiny.

- Belgia w Andenne, od 02 do 09 lipca 2022 r. region klasycznego "Liege - Bastogne - Liege".

- w lipcu 2023 Kraj i miejsce, które zostanie określone

- w 2024 roku, Ukraina w Trouskavets miasto uzdrowiskowe u podnóża Karpat, lub we Francji (miejsce, które zostanie określone)

presse

Face à la situation inédite et exceptionnelle que nous avons vécu au premier semestre 2020, c'est avec regret que nous avons dû annuler l'organisation de la 16ème Semaine Européenne de Cyclotourisme à Banja Luka (Bosnie Herzégovine)
Etant confiant en l'avenir et espérant une année 2021 moins compliquée que celle de 2020, cette 16ème Semaine Européenne de Cyclotourisme sera organisée à Banja Luka (Bosnie Herzégovine) du 3 au 10 juillet 2021.
Au plaisir de se retrouver à Banja Luka (Bosnie Herzégovine) du 3 au 10 juillet 2021 lors de la prochaine Semaine Européenne de Cyclotourisme.

                     * - * - * - * - * - * - * - *
Les Fédérations parlent de la Semaine Européenne  UECT 2020 qui se tiendra à Banja Luka du 04 au 11 juillet 2020 en Bosnie-Hertzégovine :

              ARTICLES DE PRESSE : 

fleche  Revue cyclotourisme de la Fédération Belge FFBC
      => article sur la Semaine Européenne

fleche  Revue cyclotourisme de la Fédération Française FFCT   
     => article sur la Semaine Européenne
     => article sur un voyage en Bosnie                                    

              LES SITES WEB : 

fleche  La Fédération Portuguaise de cyclotourisme FPC 

fleche  La Fédération Polonaise PTTK

 

Cele Zajęć dla Młodych Cykloturystów UECT (ZMC UECT)

Celem jest stworzenie ram imprezy, która pozwoli na aktywny udział rodzin z dziećmi w wydarzeniach cykloturystycznych UECT ;  Promowanie turystyki rowerowej wśród dzieci i młodzieży ;  Umożliwienie młodym rowerzystom poznawania krajów europejskich i nawiązywania przyjacielskich więzi z europejskimi rówieśnikami ;  Uwrażliwienie młodych na piękno i bogactwo środowiska naturalnego oraz na ekologie ; Zachęcenie młodych do odkrywania kultur europejskich i poprzez te działania udział w formowaniu Obywatelstwa europejskiego wśród dzieci i młodzieży.

Zajęcia dla Młodych Cykloturystów UECT

Przewiduje się organizację Zajęć dla Młodych Cykloturystów UECT (ZMC-UECT) podczas Tygodnia Europejskiego UECT (TE-UECT) i w tym samym miejscu. Organizator TE jest również organizatorem ZMC.

  • ZMC odbywają się od godziny 9 do 15 w ciągu 4 dni : poniedziałek, wtorek, środa lub czwartek i piątek.
  • Podczas zajęć, a więc w godzinach od 9 do 15 w dniach zajęć, młodzież i dzieci przebywają pod opieką dyplomowanych opiekunów zatwierdzonych przez UECT. Poza godzinami wymienionymi wcześniej, młodzi uczestnicy pozostają pod wyłączną opieką swych rodziców lub prawnych opiekunów.
  • ZMC są imprezą tworzącą niepodzielna całość. Zgłoszenie jednodniowe jest wiec niemożliwe. Każdy uczestnik jest zapisany na 4 dni zajęć.
  • Zgłoszenia na ZMC dokonuje się za pomocą Karty Zgłoszeniowej na TE
  • Wszyscy uczestnicy ZMC są zgłoszeni za pomocą Kart Zgłoszeniowych, są wiec również uczestnikami Tygodnia Europejskiego UECT. Z tego tytułu korzystają z Ubezpieczenia przewidzianego przez Organizatora dla uczestników TE
  • Uczestnicy ZMC realizują program, którego zarys jest opisany w dokumencie Program ramowy przedstawiony poniżej.
  • ZMC maja program specyficzny (rożny od programu TE), dostosowany do wymogów młodych ludzi i który kładzie akcent na cele zdefiniowane przez UECT i przez osoby odpowiedzialne za wprowadzenie w życie ZMC.
  • Zajęcia będą miały miejsce w poniedziałek, wtorek, środę lub czwartek. W piątek zostanie zorganizowany wspólny wyjazd dorosłych rowerzystów i dzieci na trasę dnia i wspólny pique-nique.

Serdecznie zapraszamy młodzież i dzieci do wzięcia udziału w Zajęciach. 

Program ramowy ZMC

Grupa

Program

Cel

  Grupa A (7-10lat)

  St. trudności 1, 2

Gry i zabawy na miejscu w drużynach wielojęzycznych, użycie busoli i orientacja w terenie, czytnie łatwej mapy, konkursy sprawnościowe ; krajoznawstwo : skupienie ciekawości dzieci na otoczeniu. Przygotowanie i realizacja projektu wycieczki. Techniki rowerowe, naprawa roweru. Klasyfikacja drużynowa i indywidualna.

Wprowadzenie do turystyki rowerowej, praca nad wrażliwościa dzieci na otoczenie i ekologię ; techniki jazdy na rowerze ;  Przekazanie wartości koleżeństwa, sportowej współpracy, pomocy i poszanowania kultur kolegów

  Gupa B (11-13 lat)

  St. trudności 3, 4

Konkursy sprawnościowe, techniki rowerowe, znaki drogowe i przepisy ruchu drogowego, orientacja w terenie i czytanie mapy, współparaca w drużynach wielojęzycznych ; turystyka : Samodzielne znalezienie tematu wycieczki, opracowanie i organizacja wyjazdu, wyjazd na trasę. Klasyfikacja drużynowa i indywidualna.

Przygotowanie dzieci do poruszania się po drogach ; wiedza krajoznawcza i użycie jej w przygotowaniu wycieczek ;  Przekazanie wartości koleżeństwa, sportowej współpracy, pomocy i poszanowania kultur kolegów.

  Grupa C (14-17 lat)

  St. trudności 5, 6

Konkursy sprawnosciowe, przypomnienie : znaki drogowe i przepisy ruchu drogowego, orientacja w terenie i czytanie mapy. Zapoznanie sie z regionem i wybor tras wycieczkowych tematycznych (gastronomia, ciekawi ludzie, historia, architektura..). Organizacja i realizacja wszystkich wycieczek (nie wiecej niz 3), wspolparaca w druzynach wielojezycznych. Klasyfikacja druzynowa i indywidualna.

Wsparcie i towarzyszenie w usamodzielnianiu sie młodzieży. Uwrażliwienie młodzieży na zalety krajobrazu i na ekologię ; Przekazanie wartości koleżeństwa, sportowej współpracy, pomocy i poszanowania kultur kolegów.

 

Kilka zdjęć ze zlotu młodzieży w Aubusson w 2015. Fotograf : B. Rusiewicz

 


sobota, 18 kwiecień 2020 14:26

Stypendium Młodego Podróżnika UECT

Regulamin Stypendium Młodego Podróżnika UECT

Europejski Związek Turystyki Rowerowej (Union Européenne de Cyclotourisme, UECT) zaprasza Młodych Cykloturystów do udziału w przedsięwzięciu polegającym na połączeniu wyprawy rowerowej z tekstem i obrazem, aby pokazać jak najszerszej publiczności emocje i wspomnienia z rowerowej podróży.

Artykuł 1
Nagroda przyznawana jest wyłącznie cykloturystom zrzeszonym w jednej z federacji członkowskich UECT. Stypendium Młodego Podróżnika finansowane jest z dotacji, których forma i wysokość są corocznie ustalane przez Radę Zarządzającą UECT.

Brane pod uwagę będą jedynie poprawnie złożone zgłoszenia, a nagroda wręczona będzie oficjalnie podczas Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej lub podczas Walnego Zgromadzenia danej federacji. Nagroda pieniężna ufundowana przez UECT przyznana będzie po przyjęciu sprawozdania przez osobę wyznaczoną przez UECT.

Artykuł 2
Uczestnicy i uczestniczki programu Stypendium Młodego Podróżnika w grupach maksymalnie trzyosobowych i w wieku do 25. roku życia do dnia startu zobowiązani są do złożenia dokumentów aplikacyjnych na dwa miesiące przed wyruszeniem w przynajmniej trzydniową, w pełni autonomiczną podróż o długości nie krótszej niż 250 km, rowerem zwykłym lub tandemem napędzanym wyłącznie siłą mięśni.
Akceptowane jest towarzystwo opiekuna rowerowego w wieku powyżej 25. roku życia, lecz nie będzie on brany pod uwagę podczas procedury przydzielania stypendium.
Opracowanie trasy pozostawia się uczestnikom i uczestniczkom, należy jednak pamiętać o wykonaniu następujących zadań:
   1) pokonać trasę biegnącą przez przynajmniej jeden europejski kraj inny niż kraj zamieszkania i przejechać na jego terenie dystans o długości minimum 80 km.
   2) lub wziąć przynajmniej raz udział w imprezie Trait d’Union Européen (regulamin dostępny na www.uect.org), zgodnie z punktem 1.
   3) lub dołączyć do miejsca, w którym odbywa się Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej, zgodnie z pkt. 1.
   4) trasy w formie gwiazdy (start zawsze z tego samego punktu, ale w różnych kierunkach) są wykluczone; nie będą brane pod uwagę podróże w okolicy miejsca zamieszkania uczestnika/uczestniczki; dni spędzone na odpoczynku, zwiedzaniu czy też oczekiwaniu na poprawę pogody nie wliczają się do czasu podróży, której czas trwania podlega wydłużeniu o liczbę takich dni. Dofinansowanie UECT obliczone będzie na podstawie liczby dni spędzonych efektywnie na rowerze.
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 czerwca br. UECT przeanalizuje zgłoszenia i zorganizuje w razie konieczności ewentualne spotkania z uczestnikami i uczestniczkami (w zależności od miejsca ich zamieszkania).
Wyprawy organizowane przez jakąkolwiek organizację turystyki rowerowej nie będą brane pod uwagę.

Zgłoszenie aplikacyjne powinno zawierać plan podróży wraz z następującymi elementami:
   1) Formularz rejestracyjny wraz z kopią aktualnej rocznej licencji federacji stowarzyszonej z UECT.
   2) Trasa (wytyczona na mapie lub w formie elektronicznej wraz z kilometrażem).
   3) Cel podróży niezwiązany z jazdą na rowerze oraz opis planu podróży.
   4) Nawiązanie ewentualnego kontaktu z turystami rowerowymi z regionów, przez które wiedzie trasa i powołanie się na UECT.
   5) Przekazanie praw autorskich do zdjęć.
   6) Zatwierdzenie planu podróży przez opiekuna prawnego i przewodniczącego klubu (dla osób poniżej 18. roku życia).
   7) Zatwierdzenie planu podróży przez odpowiednią osobę, wyznaczoną przez Radę Zarządzającą UECT.
   8) Uczestnictwo w rywalizacji o Europejską Odznakę Turystyki Rowerowej (Brevet Européen, regulamin dostępny jest na www.uect.org): książeczka podróży zostanie przekazana po zatwierdzeniu planu podróży przez UECT.
   9) Ubezpieczenia: uczestnik lub uczestnicy wyprawy podlegają ubezpieczeniu związanemu z ich członkostwem w odpowiedniej organizacji: FFBC, FFCT, FPC, ECT, PCUB lub ubezpieczeniu osobistemu dla członków PTTK, FSTU i AFS.

Artykuł 3
Uczestnicy i uczestniczki zobowiązują się do sporządzenia raportu z podróży zawierającego tekst i zdjęcia opisujące podróż.
   1) non-traduit Opis podróży powinien zawierać schemat trasy oraz tabelę z pokonanymi etapami podróży.
   2) Należy wykonać minimum 6 zdjęć ilustrujących podróż. Wykonane podczas podróży fotografie w formie analogowej powinny mieć wymiary 13x18, akceptowane są też oczywiście zdjęcia cyfrowe. Uczestnicy wyprawy powinni być uwiecznieni na różnych zdjęciach.
Przedstawiony raport z podróży powinien być nigdzie dotąd niepublikowany. Każda wcześniejsza publikacja tekstu raportu z wyprawy niezależnie od miejsca publikacji spowoduje odrzucenie zgłoszenia przez UECT.

Artykuł 4
Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń to 30 września bieżącego roku.

Artykuł 5
UECT zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody gdy stwierdzi, że jakość przedstawionych dokumentów jest niewystarczająca lub są one niezgodne z niniejszym regulaminem. Dokumenty złożone przez laureatów stanowić będą wyłączną własność UECT, które zastrzega sobie prawo do ich publikacji w całości lub w części na swojej stronie internetowej.
Laureatem Stypendium Młodego Podróżnika nie można zostać przez dwa kolejne lata.

Artykuł 6
Dzienna kwota przyznanego stypendium na rok 2021 ustalona zostaje na poziomie

30 euro/osoba/dzień przy wyprawie trwającej maksymalnie 7 dni.

Więcej informacji : msmyk@uect.org [Polish] albo jmmaillard@uect.org [Francuski]

bulletinPL

Frankofońska Belgijska Federacja Turystyki Rowerowej (La Fédération Francophone Belge de Cyclotourisme, FFBC) będzie gospodarzem i organizatorem XVII Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej, który odbędzie się w dniach 2 - 9 lipca 2022 w miejscowości Andenne, położonej w prowincji Namur i w tzw. „Krainie Legend Kolarstwa”. Liège – Bastogne- Liège - La Flèche Wallonne - Le Tour de France.

SE2021 signaturePolPrzedstawiciele FFBC i UECT zostali przyjęci przez Pana Vincenta Sampaoliego, wiceburmistrz i Pana Xaviera Eerdekensa, Kierownika Zarządzającego Sportem (Responsable de la Régie des Sports). Mieli okazję odwiedzić lokalizacje miejsc, które zostaną oddane do dyspozycji uczestników XVII ET oraz zapoznać się z propozycjami rozwiązań logistycznych, niezbędnych do organizacji wydarzenia, ze szczególnym uwzględnieniem trzech „kempingów federalnych” oraz Centrum Sportowego Andenne Arena (adres Rue Dr Melin 14), które będzie miejscem przyjmowania uczestników i spotkań.

Program wydarzenia, w którym udział może wziąć nawet 2000 uczestników z różnych krajów Europy, będzie łączył turystykę rowerową śladami legend kolarstwa z Andenne z typowo turystycznym zwiedzaniem ciekawych miejsc, wzbogaconym o aktywności kulturalne dla osób towarzyszących.

7 marca 2020 roku w Andenne, prezesi stowarzyszeń UECT i FFBC, panowie Bernard Tonon i Patrice Godard, podpisali porozumienie o współpracy, które przyznaje belgijskiej federacji prawo do organizacji XVIII Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej, który odbędzie się w 2022 roku.

 

niedziela, 09 luty 2020 09:53

Odznaka Cykloturysty Europejskiego 2020

Lista zwycięzców w roku 2020

aktualny na dzień 10/09/2020

                        
     


    
Statystyki dotyczące liczby rejestracji
w 2020 r. według krajów pochodzenia zwycięzców
 
Logo Laureats   3 Stats PL 2020     
         
Regulamin Odznaki Dyplom Lista zdobywców Odznaki Provenance des lauréats
Artykuły prasowe

  


 


Medaille etoile1

world 

Le Télégramme

Cyclotourisme Decembre 2016

Cyclotourisme Décembre 2017

Cyclotourisme Juin 2018

Cyclotourisme Février 2021

         
Kontakt

Patrice GODART
18 Résidence du Moulin
80470 SAINT SAUVEUR
FRANCE
 
06 81 11 11 37

info@uect.org

 

Europejska Odznakę Turystyki Rowerowej i jej Certyfikat ustanowiła Europejska Federacja Turystyki Rowerowej UECT wraz ze swoimi partnerami w celu propagowania turystyki rowerowej na terenie Europy i odwiedzania charakterystycznych miejsc w każdym kraju europejskim. 

Podstawą do zdobywania odznaki jest posiadanie Książeczki drogowej. Książeczka drogowa posiada miejsca do przybicia sempla co stanowi potwierdzenie odwiedzenia charakterystycznego miejsca w danym kraju. Wymagane jest tylko jedno miejsce dla danego kraju.

Odznaka posiada 8 stopni. Odwiedzone miejsca w wybranych krajch są odnotowane w Książecze drogowej. Za każdy zdobyty stopień zdobywajacy otrzymuje odznake. Po osiągnięciu ósmego stopnia zdobywający uzyskuje Certyfikat Europejskiej Turystyki Rowerowej UECT. Odznaki i Certyfikat zdobywać mogą jedynie członkowie federacji zrzeszonych w UECT. 

W ksiazeczce drogowej dany kraj może być potwierdzony tylko jeden raz. W liczbie wszystkich odwiedzonych przez zdobywajacego krajow, pewne kraje moga sie powtorzyc tylko i wylacznie jesli sa organizatorami Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej UECT.

Zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez UECT, w celu zdobycia Certyfikatu należy odwiedzić 49 państw, których lista znajduje się poniżej :

Albania, Andora, Armenia, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Węgry, Islandia, Irlandia, Kosovo, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Czarnogóra, Niemcy, Norwegia, Holandia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Wielka Brytania, Rosja, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina i Watykan.

Zapraszamy Państwa do podjęcia tego wyzwania.

Mapy tras są sprzedawane do krajów członkowskich UECT : info@uect.org

czwartek, 14 listopad 2019 20:21

Banja Luka 2020 - Informacje praktyczne

REPORTE plW związku z bezprecedensową i wyjątkową sytuacją, której obecnie doświadczamy, z przykrością informujemy, że 16. Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej zaplanowany na 4-11 lipca 2020 r. w Banja Luce (Bośnia-Hercegowina) nie może zostać zorganizowany ze względu na zagrożenie dla zdrowia i prawdopodobne zamknięcie granic; dlatego został on przesunięty na to samo miejsce i odbędzie się w dniach od 3 do 10 lipca 2021 r.


Z niecierpliwością czekamy na spotkanie w Banja Luce (Bośnia-Hercegowina) w dniach od 3 do 10 lipca 2021 r. w związku z kolejnym Europejskim Tygodniem Turystyki Rowerowej.

 

_______________________________________________________________________________________________________

SE 2020 logo     
     
   
                 16. Europejski Tydzień Cykloturystyki

Banja Luka (bośnia I hercegowina) od dnia 4 do dnia 11 lipca 2020 r.
            

                     ...................................................

 

 

hotel
Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z wysokiej jakości usług noclegowych/restauracyjnych w hotelu trzygwiazdkowym w pobliżu siedziby SE 2020,
UECT zawarł z hotelem PALAS (zob. sytuacja) umowę rezerwacji 32 pokoi, informacji i rezerwacji TUTAJ

 

au camping


Kemping Federalny będzie zlokalizowany w kampusie uniwersyteckim Banja Luka na 3 ha w jednym kawałku na płaskim, trawiastym, zamkniętym i bezpiecznym terenie. Na terenie kampusu dostępne będą urządzenia prysznicowe i toaletowe, uzupełnione o urządzenia w bungalowach sanitarnych z prysznicami i toaletami.

 

information

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji :
fleche w sprawie organizacji kempingu federalnego : info@uect.org (odpowiedź w języku francuskim)
fleche w sprawie organizacji logistycznej w ogólności : crosscountry@afssport.com (odpowiedź w języku angielskim)

 

Ogólny program i różne trasy rowerowe będą dostępne online w marcu 2020 r. na tej stronie.

Zapraszamy do okresowego odwiedzania tej strony, różne informacje będą umieszczane regularnie w sieci.

Strona 1 z 5