Członkostwo
Kontakt z nami
kalendarz

EUROPEJSKI ZWIAZEK TURYSTYKI ROWEROWEJ  UECT
zaprasza do udziału w 
XVI EUROPEJSKIM TYGODNIU TURYSTYKI ROWEROWEJ (TE)
V ZAJĘCIACH MŁODYCH CYKLOTURYSTÓW (ZMC)
Organizowanym przez Association For Sport AFS w BANJA LUCE (Bośnia i Hercegowina)
od 4 do 11 lipca 2020 r.
Strony internetowe : www.uect.org i www.afssport.com/uect-week/

Karta Zgłoszenia uczestnika na TE-ZMC
Kartę należy wysłać i opłacić udział do 23 maja 2020 r.

Jak wypełnić Kartę Zgłoszenia ? Poniżej kilka wskazówek.

W celu ułatwienia zgłoszenia uczestnictwa w Tygodniu Europejskim (TE) jak również w Zajęciach dla Młodych Cykloturystów (ZMC), UECT opracował i wprowadził elektroniczną Kartę Zgłoszenia. Należy wypełnić ją zgodnie z instrukcją. Aby wysłać Kartę Zgłoszenia do organizatora TE-ZMC należy dokładnie ją wypełnić i kliknąć na końcu karty w przycisk „ZAPISAĆ”.

 1. Kto może uczestniczyć w TE-ZMC ? : Każda osoba uprawiająca turystykę rowerową może uczestniczyć w TE-ZMC. Osoba ta może, ale nie musi być członiem PTTK. Elektroniczna Karta Zgłoszenia pozwala na zgłoszenie: jednego lub wielu uczestników indywidualnych, jednej pary, lub jednej rodziny z dziećmi. Jeśli  celem jest zgłoszenie większej ilości par lub rodzin, należy wypełnić oddzielne Karty Zgłoszeń co pozwoli na skorzystanie z preferencyjnych taryf. W pierwszej kolejności należy zapisać uczestnika odpowiedzialnego za zgłoszenie, a następnie innych uczestników. Uczestnikiem odpowiedzialnym za zgłoszenie jest  jedna osoba, na jedną Kartę Zgłoszenia i tylko ta osoba będzie otrzymywać informacje od organizatora TE-ZMC.

 2. Sposób zapłaty :
  a. Karta Kredytowa :
       I. po uiszczeniu opłaty za pomocą karty kredytowej na konto bankowe UECT, zostanie przesłany na adres uczestnika odpowiedzialnego za zgłoszenie mail z ostatecznym potwierdzeniem zgłoszenia,  zawierający numer identyfikacyjny Nr ID, jak również plik PDF ze szczegółami zgłoszenia. Konieczne jest wydrukowanie tego potwierdzenia w celu przedstawienia go w recepcji TE-ZMC 2020. 
       II. ten preferencyjny sposób płatności ułatwia i przyspiesza transakcje, zapewnia również bezpieczeństwo przepływu środków płatniczych.

  b. Przelew bankowy :
       I. Po wysłaniu Karty Zgłoszenia, w ciągu godziny, na mail podany przez  uczestnika odpowiedzialnego za zgłoszenie zostaną wysłane wstępne informacje z numerem identyfikacyjnym Nr ID, oraz plik PDF ze szczegółami zgłoszenia i kwotą do zapłaty. W tytule przelewu należy wpisać Nr ID przesłany w mailu.
      II. Po otrzymaniu przelewu bankowego (który należy dokonać w ciągu maksymalnie 30 dni od rejestracji, po tym okresie rejestracja zostanie anulowana), na konto bankowe UECT, zostanie wysłany na adres e-mail uczestnika odpowiedzialnego za rejestrację ostateczne potwierdzenie rejestracji zawierające numer referencyjny ID. Prosimy o wydrukowanie tego ostatecznego potwierdzenia w celu zaprezentowania go organizatorowi w Recepcji TE-ZMC 2020.

 3. Legitymacja członkowska PTTK : Uczestnicy TE korzystający z taryf ulgowych przsługujących członkom PTTK zobowiązani są do przedstawienia Legitymacji członkowskiej PTTK ważnej na 2020 rok, jak również ostatecznego potwierdzenia zgłoszenia na TE w recepcji TE w Banja Luce. W przypadku braku Legitymacji kwota zgłoszenia zostanie przeliczona i ulegnie podwyższeniu wg. rzeczywistej kategorii uczestnika. Tabela opłat załączona poniżej.

 4. Maile : Z niezależnych od nas przyczyn, maile wysyłane do osób posiadających adresy @gmail.com i @hotmail.com, mogą zostać przekierowane do skrzynki SPAM. Prosimy o sprawdzenie odpowiednich folderów.

 5. Zmiany w Karcie Zgłoszenia : Aby dokonać zmian w Karcie Zgłoszenia po jej wysłaniu, należy zwrócić się do organizatora w formie pisemnej na adres mail info@uect.org podając koniecznie numer identyfikacyjny Nr ID zgłoszenia.

 6. Wycofanie zgłoszenia : Prośba o wycofanie zgłoszenia i opłat z nim związanych, z ważnych powodów osobistych, musi mieć formę pisemną. Organizator wymaga udokumentowania przyczyny rezygnacji i wysłania prośby na adres mail info@uect.org nie później niż do 8 czerwca 2020 r aby otrzymać pełny zwrot kosztów. W przypadku wycofania zgłoszenia po tej dacie kwota wpisowego pozostanie w dyspozycji organizatora.

 7. Reklamacje : skargi i reklamacje będą przyjmowane w ciągu czternastu bieżących dni od 12 lipca 2020 r. Należy wyrazić je w formie pisemnej, umotywować i przesłać pocztą elektroniczną na adres mail  info@uect.org

 8. Taryfy 2020 : Poniżej znajduje się Tabela opłat za zgłoszenie na TE-ZMC. Uczestnicy, którzy prześlą Kartę Zgłoszenia i dokonają opłaty do 23 maja 2020 r. skorzystają ze zniżki, którą zawierają kwoty podane w tabeli. Po 23 maja 2020 r. ceny wzrosną o 5€ od osoby.
Statut uczestnika Członek PTTK

Dziecko uczestniczące

w ZMC
Osoby spoza PTTK
Uczestnik  35€   50 €
Współmałżonekuczestnika  15€   35 €
Dzieckouczestnika(między 18-25 lat)  15€   35 €
dzieckoponiżej18 lat  10€  1€ 10 €

 

Informacje dodatkowe:
1. Organizatorzy przypominają, że pola kempingowe są tymczasowe i jako takie nie mogą oferować podobnej jakości zakwaterowania  jak kempingi prywatne.

2. Wstęp na kemping TE na kampusie uniwersyteckim w Banja Luce będzie możliwy od piątku 3 lipca 2020 r. i nie wcześniej niż od godz. 14:00.

3. Kemping / przyłącze elektryczne : Na kempingu, ze względów logistycznych zostnie wprowadzony podział na dwie strefy : strefa z przyłączem elektrycznym i strefa bez przyłącza elektrycznego. Z tego względu nie będzie możliwe wspólne ustawienie namiotów i kamperów z wykupionym przyłączem i bez przyłącza.

4. Organizacja na campingu : Kluby lub uczestnicy życzący sobie być w pobliżu siebie proszeni są o powiadomienie o tym mailem na adres info@uect.org podając Nr ID własny i Nr ID zainteresowanej osoby. Organizator postara się w miarę możliwości spełnić prośbę uczestników. Przy rezerwacji miejsc należy uważać na strefy z przyłączem i bez przyłącza elektrycznego.

5. Rejestracja w Recepcji na campusie uniwersyteckim :
a. Piątek, 3 lipca 2020 r. od 14:00 do 19:00.
b. Sobota, 4 lipca 2020 r. od  9:00 do 19:00

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe zawarte w Karcie Zgłoszenia są niezbędne do prawidłowego zgłoszenia uczestników do udziału w Europejskim Tygodniu Turystyki Rowerowej i w Zajęciach dla Młodych Cykloturystów, które odbędą się w Banja Luce w Bośni i Hercegowinie  w lipcu 2020r.
Administratorem danych są : Union Européenne de Cyclotourisme UECT Ivry s/Seine, Francja, mail  info@uect.org oraz Association For Sport AFS w Banja Luce, Bośnia Hercegowina, mail associationforsport@gmail.com .
Każda zapisana osoba ma prawo dostępu do swoich danych, do ich modyfikacji oraz usunięcia informacji jej dotyczących. Aby skorzystać z tego prawa należy skontaktować sie z Administratorem danych pisząc na adres info@uect.org.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Semaine Européenne